Τιμές
Ιούνιος
01/06/15 - 30/06/15
980€ 7 νύχτες
Ιούλιος
01/07/15 - 31/07/15
1190€ 7 νύχτες
Αύγουστος
01/08/15 - 31/08/15
1540€ 7 νύχτες
Σεπτέμβριος
01/09/15 - 30/09/15
1050€ 7 νύχτες

Οκρώβριος
01/10/2015-31/10/2015
 

700€

7 νύχτες
01/11/2015-31/03/2015
 
560€ 7 νύχτες
Απρίλιος
01/04/2015-30/04/2015
700€ 7 νύχτες
Μάιος
01/05/2015-31/05/2015
840€ 7 νύχτες
     

 

Στην Εμιλιάτα Βίλα δε θα χρειαστεί να κουβαλήσετε τίποτα εκτός από τα προσωπικά σας αντικείμενα.